Abera Bioscience appoints PhD Mats Lundgren as Vice President Research & Development

 

Abera Bioscience, which develops vaccines and immunotherapies based on its vaccine platforms, today welcomes PhD Mats Lundgren as the new VP Research & Development. Mats has been engaged as Head of vaccine development for some months as a consultant, but will be employed by Abera from 1st of May taking on a broader area of ​​responsibility for the company’s research and development.

PhD Mats Lundgren has more than 25 years of experience in life science with significant expertise in the development and manufacture of vaccines and biopharmaceuticals. He holds a doctorate in immunology, cell and molecular biology from Karolinska Institutet and extensive post-doc education at the MRC Clinical Sciences Centre, Imperial College School of Medicine in London, UK. During his career, Mats has held positions as a researcher, manager, consultant and Vice President at Pharmacia, AstraZeneca and smaller biotechnology / vaccine companies. Prior to joining Abera, he was Applications Director at Cytiva / GE Healthcare and supported biopharmaceutical companies globally to develop and produce new vaccines and therapies more effectively. Mats has since last autumn been involved in Abera through assignments from the consulting firm Phase2Phase, but has chosen to join Abera full time from today.

“We are incredibly happy that Mats has chosen to start at Abera. He is one of Sweden’s most experienced people in vaccine development and has exactly the expertise we need for our further development. That he believes in our technology and wants to drive Abera onwards to a successful company with both pre-clinical and clinical candidates in vaccines and immunotherapy is encouraging. He has already contributed to a significantly increased pace of development and to the fact that we have taken several major steps forward “, says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.

“Abera has an exciting and promising technology and a very knowledgeable team. It will therefore be great to be part of this journey and develop the company further. I look forward to taking the vaccine candidate against pneumococcus to the clinical phase and further developing the field of immunooncology – two areas with great potential and great market value “, says Mats Lundgren, incoming VP Research & Development at Abera Bioscience.

 

_____________________________________________

Abera Bioscience utser PhD Mats Lundgren till Vice President Research & Development

Abera Bioscience (”Abera” eller ”Bolaget”), som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på sina vaccinplattformar välkomnar idag PhD Mats Lundgren som ny VP Research & Development. Mats har under en tid varit utvecklingschef och engagerad i bolaget som konsult men blir från och med 1 maj anställd av Abera och får ett breddat ansvarsområde för bolagets forskning och utveckling.

PhD Mats Lundgren har mer än 25 års erfarenhet inom life science med betydande expertis inom utveckling och tillverkning av vacciner och bioläkemedel. Han har en doktorsexamen i immunologi, cell- och molekylärbiologi från Karolinska Institutet och omfattande post-doc utbildning vid MRC Clinical Sciences Centre, Imperial College School of Medicine i London, Storbritannien. Under sin karriär har Mats haft befattningar som forskare, chef, konsult och Vice President på Pharmacia, AstraZeneca och mindre bioteknik-/vaccinföretag. Innan han kom till Abera var han Applications Director på Cytiva/GE Healthcare och stöttade bioläkemedelsföretag globalt för att utveckla och producera nya vacciner och terapier mer effektivt. Mats har sedan i höstas varit engagerad i Abera genom uppdrag från konsultbolaget Phase2Phase men har valt att från och med idag helt gå in i Abera.

”Vi är otroligt glada att Mats valt att börja hos oss på Abera. Han är en av Sveriges mest erfarna personer inom vaccinutveckling och har precis den expertis som vi behöver för vår fortsatta utveckling. Att han tror på vår teknologi och vill driva Abera till ett framgångsrikt bolag med både pre-kliniska och kliniska kandidater inom vacciner och immunoterapi är ett styrke-besked som vi är stolta över. Han har redan bidragit till en avsevärt ökad utvecklingstakt och till att vi tagit flera stora kliv framåt”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

”Abera har en spännande och lovande teknologi och ett mycket kunnigt team. Det ska därför bli roligt att vara med på den här resan och utveckla bolaget vidare. Jag ser fram emot att ta vaccinkandidaten mot pneumokocker till klinisk fas och utveckla immunonkologi-området vidare – två områden med stor potential och stort marknadsvärde”, säger Mats Lundgren, tillträdande VP Research & Development på Abera Bioscience.