Abera Bioscience receives grants of one million SEK from Vinnova and Tillväxtverket

Abera Bioscience, which develops vaccines and immunotherapies based on its proprietary vaccine platforms, receives grants of just over one million Swedish kronor from Vinnova and Tillväxtverket (the Swedish Agency for Economic and Regional Growth) for the development and verification of its production process at Testa Center.

Abera Bioscience is a biotechnology company that develops vaccines and immunotherapies based on its proprietary vaccine platforms. The BERA platform enable high density decoration of disease-specific antigens on bacterial Outer Membrane Vesicles (OMV) through a plug-and-play technology, which enables rapid development of new vaccines and cost-effective production. The company’s main candidate is a vaccine against pneumococcus (which, among other things, causes pneumonia).

As previously communicated, the company is in the final phase of the development work with focus on industrial production according to GMP for the pneumococcal vaccine Ab-01.12. The company will, for a number of weeks verify parts of the process at Testa Center in Uppsala, which is a test bed for biotechnological production processes initiated and financed by e.g. Cytiva and Vinnova. For this project, the company receives just over one million SEK through two different grants. The company receives SEK 250,000 from the Swedish Agency for Economic and Regional Growth through the so-called development checks and an additional SEK 800,000 from Vinnova in verification support for preparation and activities at the Testa Center.

“By developing and verifying parts of our production process in Testa Center, we increase our internal expertise in industrial production of our platform, which we will also benefit greatly from in future vaccine projects, while keeping our costs down. Through this project, we also get access to equipment for large-scale production, which is valuable for Abera. Sweden has several fantastic initiatives to help smaller companies and academic projects take the step from the lab to industrial production, of which Testa Center is one such initiative. We are pleased to be able to benefit from the Swedish innovation structure and proud that Vinnova and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth see the great potential in our vaccine project and want to support it. I would also like to thank STUNS for their support in the project “, says Maria Alriksson, CEO at Abera Bioscience.

The company has previously announced that they have chosen NorthX Biologics as a manufacturing partner for the pneumococcal vaccine and Abera will work closely with NorthX also in this project.

Development checks are co-financed by EU structural funds.

_____________________________________________

Abera Bioscience får bidrag på drygt en miljon kronor från Vinnova och Tillväxtverket

Abera Bioscience (”Abera” eller ”Bolaget”), som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på egna vaccinplattformar, får bidrag på drygt en miljon svenska kronor från Vinnova och Tillväxtverket för utveckling och verifiering av sin produktionsprocess på Testa Center.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på egna patenterade vaccinplattformar. Plattformen BERA gör det möjligt att dekorera bakteriella vesiklar (Outer Membrane Vesicles – OMV) med ett stort antal sjukdomsspecifika antigen genom en plug’n’play-teknologi vilket möjliggör snabb utveckling av nya vacciner och kostnadseffektiv produktion. Bolagets huvudkandidat är ett vaccin mot pneumokocker (som bl.a. orsakar lunginflammation).

Som tidigare kommunicerats är bolaget inne i slutfasen av utvecklingsarbetet med fokus på industriell produktion enligt GMP för pneumokockvaccinet Ab-01.12. Bolaget kommer under ett antal veckor att verifiera delar av processen på Testa Center i Uppsala vilket är en testbädd för biotekniska produktionsprocesser som initierats och finansierats av bl.a. Cytiva och Vinnova.  För detta projekt erhåller bolaget drygt en miljon kronor genom två olika bidrag. Bolaget får 250 000 kronor från Tillväxtverket genom s.k. utvecklingscheckar och ytterligare 800 000 kronor från Vinnova i verifieringsstöd för aktiviteter på Testa Center och förberedelser för detta.

”Genom att utveckla och verifiera delar av vår produktionsprocess i Testa Center ökar vi vår interna kompetens inom industriell produktion av vår plattform vilket vi kommer ha stor nytta av även i framtida vaccinprojekt, samtidigt som vi håller våra kostnader nere. Genom detta projekt får vi dessutom tillgång till utrustning för storskalig produktion vilket är värdefullt för Abera. Sverige har flera fantastiska satsningar för att hjälpa mindre bolag och akademiska projekt att ta steget från labbet till industriell produktion, varav Testa Center är ett sådant initiativ. Vi är glada över att kunna dra nytta av den svenska innovationsstrukturen och stolta över att Vinnova och Tillväxtverket ser den stora potentialen i vårt vaccinprojekt och vill stödja det. Jag vill också rikta ett tack till STUNS för deras stöd i projektet”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Bolaget har tidigare meddelat att de valt NorthX Biologics som tillverkningspartner för pneumokockvaccinet och Abera kommer ha ett nära samarbete med NorthX även i detta projekt.

Utvecklingscheckar medfinansieras av EU:s strukturfonder.