Abera reports positive results from toxicology studies for their pneumococcal vaccine candidate

Abera Bioscience AB (“Abera” or the “Company”) announces that the first part of the toxicological study for the vaccine candidate against pneumococcus has been completed with good results. The vaccine candidate, Ab-01.12, showed a favourable safety profile and none of the doses tested caused any adverse effects.

In January, Abera announced that they are starting the toxicological study for their vaccine candidate against pneumococcus, a bacterium which, among other things, causes pneumonia. Today, the company reports results from the first part of the study, which included several different doses and multiple administrations. No limiting side effects were observed at any of the dose levels. Immunological biomarkers were analyzed and showed encouraging results with good levels of antibodies.

The company is now moving on and starting the final part of the study, the results of which are an important part of the application to start clinical studies on the vaccine. The clinical study is planned to be carried out in the Netherlands together with Radboud UMC and the company expects that the application can be submitted to the Dutch authorities during the autumn.

“We note that our vaccine is well tolerated and that the highest dose in the study does not cause limiting toxicity while we also reach satisfactory levels of immune response. Now what remains is GLP tox, which will have a similar setup and generate data of a more technical nature,” says Mats Lundgren, CSO at Abera Bioscience.

“Although these are not unexpected results for us, it is a relief to be able to tick off another milestone on the way to the clinic and we now look forward to the rest of the study being completed,” says Maria Alriksson, CEO Abera Bioscience.

_______________________________

 

Abera rapporterar positiva resultat från toxikologisk studie för vaccinkandidat mot pneumokocker

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) meddelar att den första delen av den toxikologiska studien för vaccinkandidaten mot pneumokocker har genomförts med gott resultat. Vaccinkandidaten, Ab-01.12, uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil och ingen av de doser som testades gav upphov till några negativa effekter.

I januari meddelade Abera att de inleder toxikologiska studier för sin vaccinkandidat mot pneumokocker, en bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation. Idag rapporterar bolaget resultat från den första delen av studien som innefattade flera olika doser och multipla administrationer. Det observerades inga begränsande biverkningar vid någon av dos-nivåerna. Immunologiska biomarkörer analyserades och uppvisade uppmuntrande resultat med goda nivåer av antikroppar.

Bolaget går nu vidare och inleder den slutliga delen av studien vars resultat är en viktig del i ansökan om att inleda kliniska studier på vaccinet. Dessa är planerade att genomföras i Nederländerna tillsammans med Radboud UMC och bolaget räknar med att ansökan kommer att kunna skickas in till holländska myndigheter under hösten.

”Vi konstaterar att vårt vaccin är väl tolererat och att högsta dosen i studien inte orsakar begränsande toxicitet samtidigt som vi når tillfredställande nivå på immunsvar. Nu återstår GLP tox som kommer ha ett liknande upplägg och generera data av en mer teknisk natur”, säger Mats Lundgren, CSO på Abera Bioscience.

”Även om det inte är oväntade resultat för oss är det en lättnad att kunna bocka av ytterligare en milstolpe på väg mot klinik och vi ser nu fram emot att resten av studien ska slutföras”, säger Maria Alriksson, VD Abera Bioscience.