Abera’s Chlamydia vaccine development presented in newly published PhD thesis

Abera Bioscience AB (“Abera” or “the Company”) is actively advancing its vaccine candidates, leveraging proprietary vaccine platforms centered around Outer Membrane Vesicles (OMVs) and Protein Bodies. One of its pre-clinical projects focuses on Chlamydia, a sexually transmitted infection with high prevalence but lacking any available vaccines in the market. PhD. Tan Dung Huynh’s doctoral dissertation has recently been published, detailing various research advancements in Abera’s Chlamydia vaccine development. The thesis provides insights into advancements for both OMV-based and Protein Body-based candidates. This research has been a collaborative effort within the VacPath consortium, supported by an EU Horizon grant. Abera is currently in the process of seeking partners to further advance development in this area.

From the thesis abstract:

“Chlamydia trachomatis, a sexually transmitted obligate intracellular bacterium, presents a significant global public health concern due to its high prevalence. Although C. trachomatis infection often remains undetected, it can lead to serious complications such as pelvic inflammatory disease, infertility, ectopic pregnancy, miscarriage, and even blindness. While antibiotics are effective against acute infection, they are believed to increase the risk of reinfection. Despite advances in understanding C. trachomatis-caused infectious diseases, a prophylactic vaccine against the bacterium is yet to be developed.” … ”The main objective of this thesis was to create and evaluate novel C. trachomatis bioparticle vaccines, using bacterial outer membrane vesicles (OMVs) and protein bodies (PBs) as delivery platforms. Several vaccine candidates based on LPS-detoxified Salmonella OMVs and E. coli PBs have been generated. Preclinical testing in a mouse model has shown that the OMV/PB-based vaccines are safe and immunogenic, inducing specific humoral and cellular immune responses against C. trachomatis antigens in both systemic and mucosal compartments. Currently, the protective efficacy of the most promising vaccine is being evaluated and compared to other vectored vaccines using a genital mouse challenge model.”

“We would like to congratulate PhD Huynh for an excellent work within this project. The results from the challenge model looks promising and is under review for publication. Chlamydia is a challenging but interesting area and we believe these candidates has great potential”, says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.

Link to the PhD thesis:
https://research.vu.nl/en/publications/novel-bioparticle-vaccines-against-chlamydia-trachomatis

 

Forskningsframsteg inom Aberas vaccinkandidater mot Klamydia presenteras i nyligen publicerad doktorsavhandling

Abera Bioscience AB (“Abera” eller “företaget”) fortsätter att utveckla vaccinkandidater baserade på sina patenterade vaccinplattformar inom OMVer och Proteinkroppar. Ett av de prekliniska projekten är inom Klamydia, en sexuellt överförbar infektion med hög prevalens men där det saknas vacciner. En doktorsavhandling av PhD. Tan Dung Huynh har nyligen publicerats, vilken beskriver flera forskningsframsteg inom Aberas Klamydiavaccinutveckling. Avhandlingen beskriver utveckling och tester av både en OMV-baserad kandidat och en Proteinkroppskandidat. Forskningen har varit en del av ett konsortium, VacPath, som finansierats genom bidrag från EU Horizon. Abera söker nu partners för ytterligare utveckling inom området.

Från avhandlingens sammanfattning:

“Chlamydia trachomatis, en sexuellt överförbar intracellulär bakterie, utgör en betydande global folkhälsofråga på grund av dess höga prevalens. Även om C. trachomatis-infektion ofta förblir oupptäckt kan den leda till allvarliga komplikationer som bäckeninflammation, infertilitet, ektopisk graviditet, missfall och till och med blindhet. Medan antibiotika är effektiva mot akut infektion anses de öka risken för återinfektion. Trots framsteg kring förståelsen av C. trachomatis-orsakade infektionssjukdomar har ännu inget profylaktiskt vaccin mot bakterien utvecklats.” … “Huvudmålet med denna avhandling var att skapa och utvärdera nya C. trachomatis-partikelvacciner med hjälp av bakteriella Outer Membrane Vesicles (OMV) och Proteinkroppar (PB) som leveransplattformar. Flera vaccinkandidater baserade på LPS-detoxifierade Salmonella OMV och E. coli PB har genererats. Prekliniska tester i en musmodell har visat att OMV/PB-baserade vacciner är säkra och immunogena, och inducerar specifik humoral och cellulär immunrespons mot C. trachomatis-antigener både systemiskt och i slemhinnorna. För närvarande utvärderas och jämförs skyddseffekten av det mest lovande vaccinet med andra vektorvacciner i en genital challenge-studie.”

“Vi vill gratulera doktor Huynh för ett utmärkt arbete med projekt. Resultaten från challenge-studien ser lovande ut och granskas just nu för publicering i vetenskaplig tidsskrift. Klamydia är ett utmanande men intressant område, och vi tror att dessa kandidater har stor potential”, säger Maria Alriksson, VD för Abera Bioscience.

Länk till hela avhandlingen:
https://research.vu.nl/en/publications/novel-bioparticle-vaccines-against-chlamydia-trachomatis