Flaggningsmeddelande

Magnus Linderoth har förvärvat aktier i Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) och därmed passerat 5% ägande. Magnus Linderoth har meddelat bolaget att han kontrollerar 600 000 stycken aktier i Abera motsvarande 5,7% av samtliga aktier.

 

För mer information, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 72 020 24 73
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com