Abera Bioscience AB tidigarelägger datum för publicering av bokslutskommuniké 2020

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2021 kommer att publiceras 26 februari 2020. Styrelsen i Abera har nu beslutat att tidigarelägga datumet för publicering av bokslutskommunikén till måndagen den 22 februari 2021.

 

För mer information om Abera, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com