News

press releases

Press contact

Flaggningsmeddelande

Magnus Linderoth har förvärvat aktier i Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) och därmed passerat 5% ägande. Magnus Linderoth har meddelat bolaget att han kontrollerar

Read More »

News