Abera Bioscience publicerar Årsredovisning 2023

Abera Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2023.

Årsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida under “Investors” samt via bifogad PDF:

Annual report 2023 Abera Bioscience