Abera Bioscience obtains patent approval in EU for platform patent

Abera Bioscience AB (“Abera” or “the company”) has received a preliminary approval notice for the company’s patent application “Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles” from the European Patent Office (EPO). The patent encompasses efficient methods for attaching molecules to cells or vesicles from gram-negative bacteria (OMVs) and is a complement to the company’s previously approved patent for the BERA platform technology.

Abera Bioscience develops vaccine candidates based on innovative and proprietary technology platforms. The technologies include the ability to decorate bacterial cells or vesicles (known as OMVs) with molecules such as antigens, thereby designing new vaccines. Cells or vesicles are vectors that act as carriers into the body and enhance the effect of disease-specific antigens linked to the vector.

“The technology for which we are now receiving patent approval in the EU includes an upgrade of our technology platform BERA and provides broad and strong protection for our plug’n’play solution. This solution is based on a system of ‘protein tags’ placed on both vectors and molecules, which interlock when mixed. It enables the rapid design of new vaccine candidates and is a key part of our efforts in pandemic preparedness. Additionally, the technology allows for the display of proteins from various sources, such as neoantigens and other particles, to our vectors,” explains Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.

The patent has previously been granted in the USA.

 

Abera Bioscience erhåller patentgodkännande i EU för plattformspatent

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”bolaget”) har erhållit förhandsbesked om godkännande av bolagets patentansökan ”Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles” av den Europeiska patentmyndigheten (EPO). Patentet omfattar flera effektiva sätt att fästa molekyler till celler eller vesiklar från gramnegativa bakterier och är ett komplement till bolagets tidigare godkända patent för plattformsteknologin BERA.

Abera Bioscience utvecklar vaccinkandidater baserat på innovativa och patentskyddade teknologiplattformar. Teknologierna innefattar möjligheten att dekorera bakterieceller eller vesiklar (s.k. OMV) med molekyler t.ex. antigen, för att därigenom designa nya vacciner. Celler eller vesiklar är vektorer som fungerar som bärare in i kroppen och stärker effekten av de sjukdomsspecifika antigen som är kopplade till vektorn.

”Den teknologi som vi nu får patentgodkännande för i EU innefattar en uppgradering av vår teknologiplattform BERA och ger ett brett och bra skydd till vår plug’n’play-lösning. Den lösningen bygger på ett system med ”proteintaggar” som placerats på såväl vektor som molekyl och som hakar i varandra när de blandas. Den gör det möjligt att snabbt designa nya vaccinkandidater och är en viktig del i vår satsning inom pandemiberedskap. Dessutom gör teknologin det möjligt att fästa proteiner från olika källor, som neoantigen och andra partiklar, till våra vektorer”, förklarar Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Patentet är sedan tidigare beviljat i USA.