Abera Bioscience AB publicerar halvårsrapport 2021

Abera Bioscience AB (publ) publicerar halvårsrapport 2021.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 463 (475) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 619 (-1 301) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,47 (-0,19) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 90 (79) %.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT ANDRA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 460 (169) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 194 (-838) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,21 (-0,12) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 90 (79) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2021

 • Abera har under perioden inlett prekliniska studier inom immunonkologi tillsammans med kontraktsforskningsbolaget Truly Labs i Lund. Studien, som är uppdelad i ett antal olika delstudier, kommer att fokusera på att validera användningen av bolagets teknologiplattform tillsammans med redan godkända läkemedel i syfte att uppnå bättre effekt.
 • Den 22 april meddelade bolaget att de erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan ”Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles” av det amerikanska patentverket (USPTO).
 • Bolaget har anlitat regulatorisk och produktionsteknisk expertis för att accelerera utvecklingen av pneumokockvaccinkandidaten Ab-01.12 mot klinisk fas 1.
 • Bolaget har anlitat en CFO, Patrik Torkelson som kommer vara engagerad i bolaget på deltid. I samband med detta har bolaget också bytt redovisningsbyrå.
 • I början av juni skickade bolaget ut en verksamhetsuppdatering till marknaden med status och planer för bolagets olika vaccinprojekt.
 • Den 9 juni höll bolaget årsstämma. På grund av rådande pandemi hölls årsstämman helt genom poströstning. Styrelsen och revisorn valdes om på ytterligare ett år.
 • Den 30 juni offentliggjordes att Aberas teknologi använts av Johns Hopkins University School of Medicine för att skapa och testa en vaccinkandidat mot Covid-19. Studien visade att vaccinkandidaten framkallade immunsvar. Resultaten visar, enligt författarna, värdet och mångsidigheten hos Aberas OMV-baserade vaccinmetoder.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 1 juli meddelade bolaget att de erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan med titeln ”Fusion polypeptides comprising one or more inclusion body tags, methods and uses” av det amerikanska patentverket (USPTO).

 

VD HAR ORDET

Abera Bioscience lägger ett intensivt kvartal till handlingarna. Som nynoterat bolag har vi fått ett bra mottagande och ett stort intresse för aktien samtidigt som vi allokerat mer resurser till den forskning som vi anser vara bäst för aktieägarna.

Vi kunde nyligen, i en pressrelease, berätta om den vaccinkandidat mot Covid-19 som Johns Hopkins University School of Medicine skapat tillsammans med forskare från Vrije Universiteit och som baseras på Aberas plattform med Outer Membrane Vesicles (OMVs). Det är väldigt glädjande att framstående forskningsinstitut, som Johns Hopkins ser potentialen i vår plattform och väljer att använda den för att ta fram en vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19. Vi är smått överraskade över den respons som den preprint som publicerats har erhållit och det känns som vi har tagit ett stort steg närmare vaccinindustrins finrum.

Abera valde i början av pandemin att inte själva ta upp kampen med de stora läkemedelsjättarna och utveckla ett eget Covid-19-vaccin. Men någon månad in i pandemin kom forskningsinstitut till oss och ville använda vår plattform för att utveckla olika vaccin mot Covid-19. Johns Hopkins University School of Medicine var ett av dessa och tillsammans med forskare på Vrije Universiteit, där vi också har vårt labb, samt input från våra medarbetare, utvecklades en vaccinkandidat baserat på vår plattform. Kandidaten har sedan testats i en hamstermodell med goda resultat som visade på skyddande immunsvar som också skyddade mot sjukdomssymtom, bland annat förändringar på lungorna.

Många andra vaccinkandidater mot Covid-19 har redan nått klinisk fas 3 eller fått godkänt för att användas på marknaden. Även om vaccinkandidaten som baseras på Aberas plattform har många fördelar, som att det kan ges via näsan, är det inte rimligt att förvänta sig att denna kandidat kommer ta sig till marknaden. Men det finns risk att nya varianter av SARS-CoV-2 utvecklas som befintliga vacciner inte fungerar mot, då måste samhället ha plattformar för att snabbt ta fram nya vacciner. I studien från Johns Hopkins framhävs Aberas plattform som en möjlig lösning för snabb utveckling av kostnadseffektiva vacciner mot nya varianter.

Abera har fått ut mycket positivt genom studien hos Johns Hopkins, inte minst har vi fått bekräftat att plattformen är kompatibel med virus vilket vi inte tidigare haft publicerad data kring då vi framförallt har arbetat med bakteriesjukdomar. Detta öppnar upp möjligheten för ytterligare samarbeten och nya indikationsområden att utforska. Vi hoppas så klart att samarbetet med Johns Hopkins fortsätter och att plattformen och vaccinkandidaten utvecklas och verifieras vidare.

Utvecklingen av vår vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12 fortsätter enligt plan. Vi har under det gångna kvartalet arbetat med att bredda vårt nätverk och tillgång på expertis inom olika områden av vaccinutveckling. När vi nu går in i en fas av förberedelser för kliniska prövningar och GMP-produktion för vår vaccinkandidat Ab-01.12 mot pneumokocker krävs nya kunskaper och erfarenheter. Vi har anlitat konsulter inom regulatorisk expertis, kvalitet och produktion som vi kommer att samarbeta med under hela den här fasen. Vi har också knutit till oss flera nya rådgivare och personer som framöver kan gå in som konsulter vid behov av deras expertis.

Kvartalet har präglats av febril aktivitet inom R&D för att utveckla material till de olika studier som nu pågår, både inom pneumokocker, immunonkologi och flera andra projekt. Vi ser många möjligheter framöver och arbetar hårt med att prioritera det som ger mest värde för bolaget.

Det är med sorg i våra hjärtan vi meddelar att vår förre styrelseledamot och vän Alf Lindberg har gått bort. Han var en stor källa till kunskap och mycket viktig för bolagets initiala utveckling.

 

Läs rapporten här:

Halvårsrapport 2021 Abera Bioscience AB