Abera receives grant from Vinnova

Abera Bioscience AB receives a grant from Vinnova, Sweden’s innovation agency, of SEK 400,000 within the call “Preparatory project for international application in health 2021”. Abera intends to attract the leading experts in the field and build a competitive consortium and project for the development of vaccines based on the company’s platforms to attract funding from the EU’s international health call next year. The grant from Vinnova aims at activities to strengthen that application.

Abera Bioscience is a biotechnology company that develops vaccine candidates based on patented vaccine platforms. The company has participated in numerous EU-funded projects and that has empowered the development and improvements of the platforms, proof-of-concepts and new promising vaccine candidates.

“We are grateful for the support we receive from Vinnova and that they believe in our ideas. As a small company, grants from Vinnova and the EU are important to enable development of new ideas and pursue expensive projects, such as manufacturing and clinical studies. The world needs new vaccines against diseases where today’s preparations are not effective enough and we are proud to be able to contribute to that development” says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience AB.

 

__________________________________________________________________________

Abera erhåller bidrag från Vinnova  

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) erhåller bidrag från Vinnova om 400 000 sek inom utlysningen ”Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021”. Abera ämnar knyta till sig de främsta experterna inom området och bygga ett konkurrenskraftigt konsortium och projekt för utveckling av vacciner baserat på bolagets plattformar för att attrahera finansiering från EUs internationella utlysning inom hälsa nästa år. Bidraget från Vinnova syftar till aktiviteter för att stärka den ansökan.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Bolaget har medverkat i flertalet EU-finansierade projekt som bl.a. resulterat i utveckling och förbättringar av plattformarna, proof-of-concept samt nya lovande vaccinkandidater.

”Vi är tacksamma för det stöd vi får från Vinnova och att de tror på våra idéer. Som litet bolag är utvecklingsbidrag från Vinnova och EU viktiga för att kunna utveckla nya idéer och driva dyra projekt, som tillverkning och kliniska studier, vidare. Världen behöver nya vacciner mot sjukdomar där dagens preparat inte är tillräckligt effektiva och vi är stolta över att kunna bidra till den utvecklingen” säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience AB.