Abera Bioscience recruits experienced lab manager and strengthens expertise in vaccine development against viruses

Abera Bioscience AB (“Abera” or “the Company”) recruits Ann-Christin Magnusson as the Lab Manager for the newly established lab in Uppsala. Ann-Christin brings extensive experience in vaccine development, most recently serving as a Staff Research Engineer at Cytiva.

“We are very pleased to make this recruitment and attract someone like Ann-Christin to Abera. She possesses the exact experiences and skills we need to take the next step in our development. Ann-Christin has started and managed several labs, which is valuable for us as we now establish an independent lab in Uppsala. Furthermore, she has vast experience in vaccine development, including vaccines against viruses. This complements the rest of the team and strengthens our ability to develop new vaccines cost-effectively. She will be a crucial asset in our development of an influenza vaccine, a project we have previously announced the start of,” says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.

“Abera has exciting technologies and a competent team. I look forward to becoming a part of the company and its various vaccine development projects, which have great potential to transform the vaccine market,” says Ann-Christin Magnusson.

 

Abera Bioscience rekryterar erfaren labbchef och stärker kompetensen inom utveckling av vacciner mot virus

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) rekryterar Ann-Christin Magnusson till labbchef för det nyetablerade labbet i Uppsala. Ann-Christin har en gedigen erfarenhet inom vaccinutveckling och kommer senast från rollen som Staff Research Engineer på Cytiva.

”Vi är mycket glada över att kunna göra den här rekryteringen och attrahera en person som Ann-Christin till Abera. Hon har precis de erfarenheter och kompetenser som vi behöver för att ta nästa steg i vår utveckling. Ann-Christin har startat upp och drivit flera labb vilket är värdefullt för oss som nu startar ett oberoende labb i Uppsala. Hon har dessutom mycket stor erfarenhet inom vaccinutveckling av bl.a. vacciner mot virus. Detta kompletterar det övriga teamet och stärker våra möjligheter att, på ett kostnadseffektivt sätt, utveckla nya vacciner. Hon kommer vara en viktig resurs i vår utveckling av ett vaccin mot influensa som vi berättat om tidigare” säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

”Abera har spännande teknologier och ett kompetent team. Jag ser fram emot att bli en del av bolaget och dess olika vaccinutvecklingsprojekt som har stor potential att förändra vaccinmarknaden”, säger Ann-Christin Magnusson.