Abera Bioscience strengthens its board with US multi-entrepreneur

PhD Sohila Zadran is nominated as a new board member at the annual general meeting of Abera Bioscience AB (“Abera” or the “Company”). PhD Sohila Zadran is an American venture capitalist and successful entrepreneur who has started, built, and sold several companies.

Sohila Zadran, PhD is an experienced operator and former Associate Partner from McKinsey’s LEAP team.  She is currently a partner and leads the Life Science Practice at Trousdale Ventures, a Los Angeles based venture capital firm founded by futurist and innovator, Phillip Sarofim. She holds a PhD in Neuroscience from the University of Southern California and completed a fellowship at California Institute of Technology in Systems Neuroscience and a fellowship at University of California in Biophysics and Theory. Zadran will join Abera’s board to focus on Abera’s pipeline development and commercialization initiatives.  Zadran’s US relationships in venture, government and in academia will unlock new market opportunities and partnerships for Abera.

“We are delighted to welcome Zadran to our Board of Directors at such an important and exciting time for Abera. Her wealth of relevant industry and operating experience will add great value to our Board as the company navigates key clinical and commercialization milestones” says Anders Ericson, Chairman of the Board at Abera Bioscience.

”Abera is in the middle of a perfect storm with a platform that can respond quickly to biological threats – both bacterial and viral.  Abera’s platform leverages a unique OMV-mediated innovation that can be mucosally administered in a rapid and low cost manner.  Abera has great potential to rewrite the vaccine landscape. I look very much forward to being a part of Abera’s plan to expand the technology to new therapeutic areas, markets and accelerate scaling plans” says Sohila Zadran.

 

Abera Bioscience förstärker styrelsen med amerikansk multientreprenör

Till årsmötet för Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) nomineras PhD Sohila Zadran till ny styrelseledamot. PhD Sohila Zadran är amerikansk venture capitalist och framgångsrik entreprenör som startat, byggt och sålt flera bolag.

Sohila Zadran, PhD, har en bred erfarenhet som entreprenör och tidigare Associate Partner från McKinseys LEAP-team. Hon är för närvarande partner och leder Life Science-teamet på Trousdale Ventures, ett Los Angeles-baserat riskkapitalföretag grundat av futuristen och innovatören Phillip Sarofim. Hon har en PhD i neurovetenskap från University of Southern California och forskat i neurovetenskap vid California Institute of Technology samt i biofysik vid University of California. Sohila kommer i Aberas styrelse fokusera på Aberas pipelineutveckling och kommersialiseringsinitiativ. Hennes relationer i USA inom riskkapital, regering och akademi kommer att öppna nya marknadsmöjligheter och partnerskap för Abera.

“Vi är glada över att välkomna Sohila till vår styrelse i en så viktig och spännande tid för Abera. Hennes omfattande branscherfarenhet och operativa erfarenhet kommer att tillföra stort värde till vår styrelse när företaget navigerar genom viktiga kliniska och kommersiella milstolpar,” säger Anders Ericson, styrelseordförande vid Abera Bioscience.

“Abera befinner sig i en perfekt storm med en plattform som kan svara snabbt på biologiska hot, både bakteriella och virala. Abera har en unik, OMV-baserad innovation med vacciner som kan administreras mukosalt på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Abera har stor potential att förändra vaccinmarknaden. Jag ser mycket fram emot att vara en del av Abera och att expandera teknologin till nya terapeutiska områden och marknader samt påskynda expansionsplanerna,” säger Sohila Zadran.