Abera Bioscience strengthens its board with industry-leading expertise

To the annual meeting of Abera Bioscience AB (“Abera” or “the Company”), Harry Råsted is nominated as a new board member. He possesses long experience from the vaccine industry, e.g. as Head of Vaccines GSK Europe.

Harry Råstedt has extensive experience in the vaccine industry with over 20 years of experience as Vice President & General Manager at GSK Vaccines in global roles, including Head of Vaccines GSK Europe, and as country manager in several countries. He also has a broad entrepreneurial experience as an investor, co-founder, and board member of several smaller companies.

“The entry of Harry onto the board represents a significant strengthening and opens up a range of opportunities for the company, as evidenced by the initial discussions we have had. These have been informed and curious discussions where we have already identified several ways to further increase the momentum of the business and its financing. Harry’s extensive experience and broad network in the vaccine industry align with Abera’s development with today’s focus on product development and collaborations with the industry. We are proud that Harry wants to work with Abera and his enthusiasm for the company and its potential” says Anders Ericson, Chairman of the Board at Abera Bioscience.

“Abera is an exciting company at the forefront of research with great potential. Vaccines, especially those that can be administered via the nose and mucous membranes, are in high demand, and there is increasing interest in this area within the industry. It is difficult not to be impressed by what Abera has achieved, and it will be interesting to be part of the company’s continued journey forward,” says Harry Råstedt.

Nominated as a new member of the board is also PhD Sohila Zadar who will be presented in more detail at a later point.

 

Abera Bioscience förstärker styrelsen med branschledande expertis

Till årsmötet för Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) nomineras Harry Råstedt till nyval i styrelsen. Han bidrar med lång erfarenhet från vaccinindustrin med framstående roller som bl.a. Europachef för GSK Vacciner.

Harry Råstedt har en lång och gedigen erfarenhet från vaccinindustrin med över 20 års erfarenhet som Vice president & General Manager inom GSK Vacciner i globala roller, bland annat som europachef för GSK Vacciner, och som landschef i flertalet länder. Han har dessutom en bred entreprenöriell erfarenhet som investerare, medgrundare och styrelsemedlem i flera mindre bolag.

”Att Harrys inträde i styrelsen innebär en rejäl förstärkning och öppnar upp en rad möjligheter för bolaget märks redan vid de inledande samtal som vi haft. Det har varit initierade och nyfikna diskussioner där vi redan hittat flera sätt att ytterligare höja trycket på affärsverksamhet och finansiering. Harrys långa erfarenhet och breda nätverk från vaccinindustrin matchar Aberas utveckling med dagens fokus på produktutveckling och samarbeten med industrin. Vi är stolta över att Harry vill jobba med Abera och över hans entusiasm för bolaget och dess potential”, säger Anders Ericson, styrelseordförande i Abera Bioscience.

”Abera är ett spännande bolag i forskningens framkant med stor potential. Vacciner, och speciellt vacciner som kan ges via näsa och slemhinnor, är hett eftertraktade och det finns ett ökande intresse för detta område inom industrin. Det är svårt att inte imponeras av vad Abera åstadkommit och det ska bli intressant att vara en del av bolagets fortsatta resa framåt”, säger Harry Råstedt.

Till styrelsen har också Ph.D. Sohila Zadar nominerats som kommer presenteras ytterligare vid senare tillfälle.