Abera’s new vaccine platform is published in the journal Vaccine

Proof-of-concept data for Abera Bioscience’s latest vaccine platform based on protein bodies have been published in the journal Vaccine. The article reports on the examination of several intranasal vaccine candidates against pneumococcus based on protein bodies. The results demonstrate induction of strong protection against colonization of bacteria in the nasal mucosa. The protective efficacy appeared superior compared to soluble antigens and the market leading vaccine.

The company has previously announced that a manuscript entitled “Intranasal vaccination with protein bodies elicit strong protection against Streptococcus pneumoniae colonization” was published as a chapter in a PhD dissertation by Lucille F. Van Beek from Radboud University (Nijmegen, the Netherlands). It has now undergone peer-review and was accepted for publication in the journal Vaccine. A pre-publication appeared online on the journal website.

Abera Bioscience AB is a biotechnology company that develops vaccine candidates based on patented vaccine platforms. The latest vaccine platform makes it possible to produce single, or multiple, antigens in so-called protein bodies. Antigens are the pathogen-specific components of vaccines that elicit immune responses. Protein bodies are nano-sized protein particles. They have, according to the authors of the article, significant potential as a vaccine platform as they contain high concentrations of antigen, are stable, show sustained antigen release and are cost-effective to manufacture. Moreover, protein bodies have the ability to elicit strong and protective immunological responses, amongst others in the upper respiratory tract. The upper respiratory tract is often the gateway for pathogens which then colonize and spread to other parts of the body and cause disease. By preventing bacterial growth in the mucosa of the upper respiratory tract, the problem is attacked at an early stage and can thus prevent disease and continued spread of infection.

Link to the article:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X2101313X

 

__________________________________________________________________________

Aberas senaste vaccinplattform publiceras i tidskriften Vaccine

Resultat och proof-of-concept för Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) senaste vaccinplattform baserad på proteinkroppar har publicerats i tidskriften Vaccine. I artikeln undersöks flera intranasala vaccinkandidater mot pneumokocker baserat på proteinkroppar. Resultaten visar på starkt skydd mot kolonisering (tillväxt) av bakterier i näsans slemhinnor. Den skyddande effekten var överlägsen jämfört med lösliga antigen och det nuvarande marknadsledande vaccinet. 

Bolaget har tidigare meddelat att den omnämnda artikeln “Intranasal vaccination with protein bodies elicit strong protection against Streptococcus pneumoniae colonization” publicerats i en doktorsavhandling av Lucille F. Van Beek från Radboud University. Den har nu också genomgått expertgranskning och publicerats i tidskriften Vaccine.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Den senaste vaccinplattformen gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar. Antigen är de patogenspecifika komponenterna i vacciner som framkallar immunsvar. Proteinkroppar är nanostora proteinpartiklar. Proteinkroppar har, enligt artikelförfattaren, betydande potential som vaccinplattform då de innehåller höga koncentrationer av antigen, är stabila, visar långsam antigenfrisättning och är kostnadseffektivt att tillverka, samtidigt som proteinkroppar visar förmåga att framkalla immunsvar och skydd i de övre luftvägarna. De övre luftvägarna är ofta inträdesporten för patogener som sedan förökar sig och sprids i övriga delar av kroppen och orsakar sjukdom. Genom att hindra bakterietillväxt i slemhinnorna i de övre luftvägarna angrips problemet på ett tidigt stadium och kan därmed hindra sjukdom och fortsatt smittspridning.

Länk till artikeln:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X2101313X