Verksamhetsuppdatering i samband med årsstämma 2021

I samband med Abera Bioscience årsstämma den 9 juni 2021 ges här en uppdatering av bolagets verksamhet. Istället för den planerade presentationen av VD, Maria Alriksson publiceras här en skriftlig verksamhetsuppdatering i nedan pdf i syfte att öka tillgängligheten på informationen.

In connection with Abera Bioscience’s Annual General Meeting on June 9, 2021, an update of the company’s business is given in Swedish. Instead of the planned presentation by the CEO, Maria Alriksson, a written business update is published in document below (in Swedish).

Verksamhetsuppdatering Abera Bioscience 9 juni 2021