Abera Bioscience AB offentliggör årsredovisning för 2020

Abera Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2020. Årsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida www.aberabio.com/investors samt via PDF nedan.

Läs rapporten här

Annual-Report-2020-Abera-Bioscience

Abera Bioscience AB publishes annual report for 2020 

Abera Bioscience AB (publ) announces today that the company’s the annual report for 2020 is published. The annual report is available on the company’s website www.aberabio.com/investors and above.